Tak ćwiczyliśmy zmiany triathlonowe

m5 m6 m7 m8
m9 n1 n3 n4
n5 n6 n7 n8
n9 o1 o2 o3
o4 o5 walcz a
a1 a2 a3 a4
a5 a6 a7 a8
a9 b1 b2 b3
b4 b5 b6 b7
b8 b9 c1 c2
c3 c4 c5 c6
c7 c8 c9 d1
d2 d3 d4 d5
d6 d7 d8 d9
e1 e2 e3 e4
o6 o7 o8 o9
p1 p2 p3 p4
p5 p6 p7 p8
p9 r1 r2 r3
r4 r5 r6 r7
r8 r9 s1 s2
s3 s5 s6 s7
s8 s9 t1 t2
t3