Do Sałwy po Sławę

Budny Wiktoria Grąbczewski Kacper Heda Dawid Heda Jakub
Janaszkiewicz Mateusz Jasiulewicz Bartosz Podolak Oliwia Rudziński Grzegorz
Sanecka Julia Urbanek Aleksandra Urbanek Mateusz Wieligórka Oskar
Winkel Wojciech Zmitrowicz Jakub Zmitrowicz Jarosław